transporttechniek
Fördertechnik (Startseite) produkten oplossingen video's onderneming contact verkoop
 

Gebruiksvoorwaarden voor de Internetsite van ALFOTEC GmbH

1. Gebruiksvoorwaarde

Het gebruik van onze website mag uitsluitend plaatsvinden op basis van onze volgende Gebruiksvoorwaarden. De gebruiker bevestigt door verder te gaan met gebruik, dat hij/zij kennis heeft genomen van de voorwaarden en deze begrepen heeft en de geldigheid hiervan accepteert.

2. Beschikbaarheid

Wij exploiteren deze website, om onze geinteresseerden, klanten en zakelijke partners te informeren over onze onderneming, over ons productenpakket, onze losse producten en onze prestaties. Weliswaar hebben wij vanwege de structuren van het Internet alleen geen invloed op de ononderbroken beschikbaarheid. Wij behouden ons daarom voor, de werking van de Website in zijn geheel of in delen te onderbreken of te veranderen en/of getoonde informatie op ieder moment te veranderen of te vervolgen.

3. Verantwoordelijkheid

Wij houden ons doorlopend en met grote zorgvuldigheid bezig met het actualiseren en onderhouden van onze website. Wij nemen echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie en voor de vrijheid van beschermings- en/of auteursrechten van anderen, inzoverre wij niet opzettelijk of arglistig gehandeld hebben.
Onze websites kunnen links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen invloed op de vorm en inhoud van externe sites. Wij distantieren ons hiermee van de inhoud van alle sites, waarnaar wij via links verwijzen. Dit geldt voor alle nu reeds gelinkte en in de toekomst nog aan onze website te linken externe websites. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de op gelinkte externe websites verschafte informatie.

Vanzelfsprekend schenken wij er in het belang van onze klanten en van onze eigen onderneming zeer veel aandacht aan, de Websites vrij van visussen te houden. Een verantwoodelijkheid, dat onze websites vrij van virussen zijn, sluiten wij echter uit. Wij raden iedere bezoeker aan, voor zijn/haar eigen en voor onze veiligheid een effectieve bescherming - bijvoorbeeld een doorlopende geactualiseerde virusscanner etc. – te treffen.

4. Voorbehoud

Sinds de laatste revisie van onze website kunnen er product- of prijswijzigingen opgetreden zijn. Om technische redenen kunnen de afbeeldingen onderhevig zijn aan afwijkingen. Het kan voorkomen dat de afbeeldingen toebehoren of uitrustingen tonen die de seriematige omvang van onze leveringen en ons werk overstijgen. Informatie en overige gegevens op onze website kunnen om deze redenen niet – ook niet stilzwijgend – worden opgevat als garantie voor afzonderlijke kenmerken, eigenschappen of toepassing van een product of capaciteit. Onder het voorbehoud dat naast onze Algemene Verkoopvoorwaarden in afzonderlijke verdragen over individuele overeenkomsten iets afwijkends geregeld kan worden, gelden daarom uitsluitend de gegevens uit onze Offertes en onze Opdrachtbevestigingen. Dit geldt in het bijzonder voor levertijden.

5. Gegevensbescherming

Gedurende uw bezoek aan onze website slaat onze server diverse technische details over uw bezoek op (bijvoorbeeld tijdsduur, aangeklikte pagina's etc.). Persoonlijke gegevens worden alleen dan opgeslagen, als u ons dat aangeeft, bijvoorbeeld bij het registreren of als aanvraag om een overeenkomst te sluiten of in een zakenrelatie. Vanzelfsprekend vallen wij - bijvoorbeeld met betrekking tot verkrijgen, bewerking en gebruik van gegevens - onder de voor onze vestiging (NRW) en in de gehele Bondsrepubliek Duitsland telkens geldende Gegevensbeschermingsbepalingen, die wij vanzelfsprekend inachtnemen. De gebruiker verstrekt ons de toestemming, binnen het kader van de geldende gegevensbeschermingsbepalingen, gegevens in vereiste omvang te registreren en te gebruiken.

6.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Stand: September 2003

Algemene Verkoopvoorwaarden
ALFOTEC GmbH Albert-Einstein-Str. 12, 42929 Wermelskirchen, Tel.: +49 2196 - 887 66 90, E-mail: info@alfotec.de, GF: Michael Hackländer, HRB 36554, USt.IdNr. DE812982761
AVV | Gebruiksvoorwaarden | Impressum